Dziecko ma być budowniczym samego siebie. Maria Montessori

 

 

Aby pomóc dziecku musimy zapewnić mu środowisko, które pozwoli mu swobodnie się rozwijać

Okres wczesnego dzieciństwa jest bez wątpienia najbogatszy. Straty tego czasu nie da sie odnowić. Maria Montessori           Metoda Montessori  

 

Nasze przedszkole prowadzone jest zgodnie z pedagogiką Marii Montessori w ramach innowacji pedagogicznej pod nazwą "Pomóż mi, a zrobię to sam". Powstała z myślą o potrzebach naszych wychowanków jako kontynuacja realizowanego

więcej 

        Oddziały integracyjne

 

W naszym przedszkolu od 2001r. funkcjonują oddziały integracyjne, dzięki czemu nie ograniczamy szans rozwoju poszczególnych dzieci, lecz je wzbogacamy, rozwijamy u nich uczucia na problemy innych, pozwalamy zrozumieć, że każdy ma prawo do godnego życia.

więcej 

   Jesteśmy kameralną placówką, o pięknym i przyjaznym wnętrzu, gdzie panuje życzliwa, ciepła atmosfera, pełna spokoju i radości. U nas dzieci czują się dobrze i bezpiecznie, ponieważ ich dobro jest dla nas najważniejsze.

 

Przedszkole jest placówką publiczną, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 18.00.   Organem prowadzącym jest gmina Miasto Puławy, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

Tworzymy oddziały integracyjne w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ideę integracji realizujemy jako formę wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. 

Pracujemy według koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, dlatego klasy wyposażone są w materiał zwany rozwojowym, który wspiera dziecko w jego indywidualnym rozwoju.

Na górę